KOMUNIKACE

Pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi vytvoříme síť mezi zařízením Nipper, firemním softwarem (např. ERP), serverem ANT a všemi externími zařízeními.  

VYTVOŘENÍ MAPY POMOCÍ SOFTWARU ANTLAB
Při prvním použití zařízení Nipper vytvoříte mapu pomocí softwaru AntLab. V této mapě můžete definovat trasy a integrovat zařízení, jako jsou nabíječky, parkovací místa a voliče příjezdu pro místa vysazení. Server ANT komunikuje se zařízením Nipper prostřednictvím vaší bezdrátové sítě Wi-Fi.

PŘENÁŠET SIGNÁLY PROSTŘEDNICTVÍM ŘÍDICÍ JEDNOTKY NIPPER
Abychom umožnili zařízení Nipper komunikovat s jakýmikoli externími zařízeními, vytvořili jsme ovládací skříňku. Tato řídicí skříňka využívá externí vstupy/výstupy k přenosu signálů mezi serverem ANT Server a jakýmikoli externími zařízeními, jako jsou běžné roboty, rychloběžná vrata, výrobní stroje, (de)stohovače palet, výtahy nebo balicí stroje na palety, jako je např. natahovací kapota DINO.

API SKRIPTY PRO PROPOJENÍ PODNIKOVÉHO SOFTWARU SE SERVEREM ANT SERVER
Skripty API (Application Programming Interface) umožňují propojit váš podnikový software (např. ERP) se serverem ANT Server. Skripty API umožňují systémům a softwaru vzájemnou komunikaci a výměnu dat. Pomocí skriptů API může například váš podnikový software odesílat pokyny do zařízení Nipper a říkat mu, kde má vyzvednout případné palety a kam je má odvézt.