Ukázka

Dalším krokem je test na místě, který ověří, zda je zařízení Nipper skutečně tím pravým produktem pro vás. 

OTESTUJTE, JAK NIPPER FUNGUJE VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI

Prověříme požadavky projektu Nipper a společně s Vámi otestujeme, zda Vaše provozovna splňuje vhodné podmínky pro použití. Je podlaha dostatečně rovná? Bude Nipper schopen manévrovat v těchto malých uličkách?

Kromě toho test na místě poskytuje vynikající příležitost představit zařízení Nipper všem vedoucím pracovníkům. Získat podporu v celé společnosti. Navíc umožňuje prohloubit naše potenciální partnerství.

Test na místě není zdarma. Náklady na test jsou však kompenzovány potenciální zakázkou. Než Vás navštívíme za účelem testu na místě, zveme vás laskavě k účasti na našem virtuálním předvedení zařízení Nipper.

Přejete si vyžádat ukázku? Vyplňte prosím níže uvedený formulář.

    ANO, RÁD BYCH SE ZÚČASTNIL VIRTUÁLNÍ PŘEDVÁDĚCÍ AKCE: