Společnost F3-DESIGN

Společnost F3-Design pevně věří v sílu otevřených inovací, spolutvorby a spolupráce.

INOVACE PRODUKTŮ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLUPRÁCE
Jsme přesvědčeni, že inovace produktů může vzniknout pouze ve spolupráci se správnými strategickými partnery.  Proto spolupracujeme s multidisciplinárním týmem stálých zaměstnanců a externistů, z nichž každý přispívá svými odbornými znalostmi a dovednostmi.

Naše produkty navrhujeme a zdokonalujeme na základě poptávky trhu a zkušeností zákazníků. Rádi přemýšlíme nestandardně a řídíme se heslem „vždy existuje chytřejší způsob“. Výsledkem jsou nové stroje vybavené nejmodernějšími technologiemi, které se vyznačují jedinečným designem a vysokou mírou uživatelské přívětivosti.